Kontakt

Sprzedaż:

GG GG: 268774

GG GG: 297303
gigaland@gigaland.pl

Serwis komputerowy:

GG GG: 506472
serwis@gigaland.pl

Serwis drukarek:

GG GG: 2551151 drukarki@gigaland.pl

Telefony:

tel: 32 266 37 49 
tel: 32 363 73 90 
tel: 32 363 73 91 
fax: 32 363 73 92 

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU KOMPUTEROWEGO

1. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. Klient dostarczający sprzęt do  serwisu zobligowany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD. Na życzenie klienta  serwis odpłatnie może wykonać archiwizację danych w cenie od 35 zł do 70 zł brutto włącznie, w zależności od rodzaju oraz objętości tychże danych.

2. Oprogramowanie (włączając systemy operacyjne Windows) nie jest objęte warunkami gwarancji.

3. Dołożymy starań, aby wady ujawnione w okresie gwarancji zostały usunięte w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

4. Czas naprawy gwarancyjnej w przypadku braków formalnych ze strony klienta (np. braku karty gwarancyjnej, kopii dokumentu zakupu) biegnie od momentu usunięcia tych braków przez klienta.

5. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy sprzętu dowodem osobistym.

6. W przypadku zgłoszeń serwisowych pozagwarancyjnych po upływie 45 dni roboczych może zostać naliczana opłata magazynowa w wysokości 1 zł netto dziennie. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej.  W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu komputerowego.

7. Po upływie 90 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne firma GIGALAND s.c.

8. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.

9. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z faktu, że regeneracja niektórych układów elektronicznych wykonanych w technologii SMD bądź BGA nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Wówczas naprawa jest możliwa poprzez wymianę wadliwego układu, o ile będzie osiągalny.

10. Koszt ekspertyzy komputerów stacjonarnych wynosi do 60zł z VAT - opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji z naprawy lub nie stwierdzenia usterki.
 
11. Koszt ekspertyzy notebooków wynosi do 80 zł z VAT - opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji z naprawy lub nie stwierdzenia usterki.

12. Wymienione części nie podlegają zwrotowi, a uszkodzony sprzęt poddajemy utylizacji.

13. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.


Wyszukaj

Szukanie zaawansowane »


Ankieta

Jaki czynnik jest najważniejszy przy zakupie specjalistycznego produktu?
Fachowe doradztwo doświadczonego sprzedawcy
Dostępność towaru w salonie
Opinie znajomych
Najniższa cena
Informacje prasowe
Opinie w internecie
Marka
Inne czynniki