Komputery i kasy fiskalne oraz serwis laptopów Sosnowiec

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych są Wojciech Krawczyk-Wojciechowski oraz Aleksandra Krawczyk-Wojciechowska, wspólnicy spółki cywilnej Gigaland s.c. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Sienkiewicza 11a.

Dane kontaktowe:

Gigaland s.c.

ul. Sienkiewicza 11a

tel. 32 266-37-49

adres strony internetowej:  http://www.gigaland.pl

 

Adres email do kontaktu z administratorem danych osobowych w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych: email: gigaland@gigaland.pl

Pana/i dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  1. realizacji umowy lub podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. w celach, na które wyraził/a Pan/i zgodę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Czy istnieje obowiązek podania przez Pana/ią danych i jakie są konsekwencje niepodania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie może uniemożliwić realizację umowy.

Komu możemy przekazać Pani/a dane osobowe.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:

  1. podmioty współpracujące w związku z realizacją umów;
  2. podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne używane przez administratora danych osobowych;
  3. firmy świadczące usługi dostarczania przesyłek;
  4. instytucje finansowe obsługujące sprzedaż ratalną.

 

Jak długo przetwarzamy Pana/i dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Jak realizujemy Pana/i prawa, jako osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Panu/i prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/i do nas zwrócić z prośbą o udzielenie informacji dot. przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych.

Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy uzna Pan/i, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Copyright © 2024, Gigaland s.c.
Sienkiewicza 11a
41-200 Sosnowiec
NIP 6442676476