Komputery i kasy fiskalne oraz serwis laptopów Sosnowiec

Najpopularniejsze zastosowania podpisu kwalifikowanego EuroCert:

 • Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,
 • Kontakty drogą elektroniczną z ZUS (program Płatnik) ,
 • Podpisywanie JPK – jednolitego pliku kontrolnego,
 • Komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
 • Udział w zamówieniach publicznych - podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),
 • Elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS (portal-S24),
 • Udział w aukcjach i przetargach elektronicznych ,
 • Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

Więcej informacji: https://sklep.eurocert.pl/pl/i/Zastosowania/16

Zasady uzyskania podpisu kwalifikowanego

 • Do uzyskania podpisu kwalifikowanego niezbędne jest osobiste spotkanie z Weryfikatorem tożsamości EuroCert. Może się ono odbyć w jednym z Punktów Sprzedaży EuroCert lub w dowolnym miejscu na terenie całej Polski (usługa VIP).
 • W trakcie spotkania, przed otrzymaniem podpisu elektronicznego, przedstawiciel EuroCert przeprowadzi weryfikację Twojej tożsamości. W tym celu wymagane jest okazanie jednego z dokumentów: W celu umieszczenia numeru NIP jako numeru identyfikacyjnego w Twoim certyfikacie, wymagane jest przedstawienie Zaświadczenie o nadaniu NIP.
  • dowodu osobistego (jeśli jesteś obywatelem UE),
  • paszportu,
  • karty stałego pobytu z nadanym numerem PESEL.
 • Bezpośrednio po zweryfikowaniu tożsamości wystawiony zostanie podpis kwalifikowany, który jest od razu aktywny i gotowy do użytku. Spotkanie z Weryfikatorem EuroCert jest jednorazowe i trwa ok. 20 min.

Więcej informacji: https://sklep.eurocert.pl/Czas-i-koszty-dostawy

Cennik:

Więcej informacji: http://www.gigaland.pl/documents/eurocert_cennik.pdf

 Copyright © 2024, Gigaland s.c.
Sienkiewicza 11a
41-200 Sosnowiec
NIP 6442676476